Olivier de Berranger

Klimaat en biodiversiteit: tijd om te handelen

Heel lang voordat de COP26 in november in Glasgow van start ging, was er de COP1. De eerste conferentie van de partijen over klimaatverandering vond in 1995 in Berlijn plaats met Angela Merkel, de toenmalige Duitse minister van Milieu. De waarschuwingen van de wetenschappelijke gemeenschap waren al veel eerder hoorbaar.

Ruim voor COVID-19 waarschuwden wetenschappers ook al voor het verband tussen klimaatverandering en de afname van de biodiversiteit, en voor de risico’s van vele nieuwe epidemieën. Toch versnellen de CO2-uitstoot en de aantasting van land en oceanen, de verontreiniging en de klimaatverandering in een ongekend tempo.

We zijn allemaal verantwoordelijk en we kunnen allen handelen. Als toegewijde beleggers sinds 30 jaar zijn wij ervan overtuigd dat de financiële wereld een cruciale rol moet spelen bij het behoud van biodiversiteit en klimaat. Daarom hanteren we een strikt steenkoolbeleid en een ambitieuze klimaatstrategie. In het kader van de ‘Finance for Bioversity Pledge’ streven we ernaar om in 2024 biodiversiteitscriteria in onze analyses op te nemen, de impact van onze beleggingen te meten en deze transparant te publiceren. Uit deze acties blijkt onze wens om ons engagement te versterken ten aanzien van ondernemingen, essentiële schakels in het behoud van de biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering.

Via onze fondsen beleggen we in bedrijven die oplossingen bieden, zoals het Noorse bedrijf Aker Carbon Capture1, dat een geïntegreerde oplossing ontwikkelt voor de hele afvang-, transport- en opslagketen van koolstof, met als doel tegen 2025 10 miljoen ton CO2 minder uit te stoten, het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van de stad Marseille. Een ander voorbeeld is Svenska Cellulosa, de grootste boseigenaar van Europa, waarvan de producten een groot milieueffect hebben. Bossen zijn koolstof- en biodiversiteitsreservoirs met 7.400 soorten bomen, waarvan er 982 beschermd zijn. Hun producten op houtbasis (bouw of verpakking) kunnen schadelijke producten zoals plastic vervangen.     Om te reageren op het brede risico van deze met elkaar vervlochten uitdagingen en sociale kwesties beleggen we in alle sectoren van de Europese economie, ook de olie- en vervoerssector, die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk 40% en 25% van de wereldwijde CO2-uitstoot.2 Volgens ons zijn beleggingen in deze sectoren cruciaal om een reëel effect te sorteren3. We ondersteunen bedrijven die een werkelijke transitie in gang hebben gezet doordat ze vooruitgangspunten hebben bepaald op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied. Dat is het geval met de Finse raffinaderij Neste, die snel en verregaand overschakelt op duurzame diesel. Deze duurzame diesel, gemaakt van 100% duurzame grondstoffen zoals afgewerkte plantaardige oliën, vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot 90% vergeleken met conventionele diesel voor het wegvervoer en tot 80% voor het luchtvervoer. Neste heeft de ambitie om de uitstoot van zijn klanten tussen nu en 2030 met 20 miljoen ton per jaar te verminderen.

Deze uitdagingen scheppen kansen, vooral onder invloed van groene herstelplannen zoals de Europese Green Deal die de instroom van kapitaal in bepaalde sectoren bevorderen en perspectieven openen voor duurzame groei, zonder dat dit afbreuk doet aan de performance, integendeel.

Er valt niet te onderhandelen over de uitdagingen op het gebied van klimaat en deze gaan ons allemaal aan. Daarom brengen de bijeenkomsten over klimaat en biodiversiteit die wij eind november organiseren bedrijven, klanten en deskundigen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en Europese taxonomie samen om de beste werkwijzen te stimuleren. Om niet op het laatste moment te hoeven reageren, moeten we inspiratie putten uit de woorden van Leonardo da Vinci: ‘Kijk heel goed naar de natuur, want daar ligt je toekomst’.

 

Olivier de Berranger, CIO en directeur vermogensbeheer bij La Financière de l’Echiquier,
en Paul Merle, beheerder

 

1. De vermelde waarden en sectoren worden als voorbeeld gegeven. Hun aanwezigheid in de portefeuille kan niet altijd gegarandeerd worden.
2. AIE, 2020
3. Beleggen op de financiële markten brengt risico’s met zich mee. De belangrijkste risico’s zijn het risico van kapitaalverlies, het aandelenrisico en het valutarisico. Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten en alvorens te beleggen, raden we u aan om de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen waarin de kenmerken, voornaamste risico’s en kosten van de producten beschreven worden. Deze kunnen geraadpleegd worden onze website www.lfde.com.