Olivier de Berranger

Instorting gezondheidszorg?

In navolging van de Australische flying doctors is een luchtbrug tussen Dijon en Nevers in het leven geroepen. Om het gebrek aan medisch personeel op te vangen in de medische woestijn die het Franse departement Nièvre is geworden, worden cardiologen, huisartsen, verpleegkundigen en longartsen ingevlogen voor een drukke dag. Een baanbrekend initiatief dat verre van anekdotisch is.

Op farmaceutisch gebied zijn de vooruitzichten weinig rooskleuriger. Antibiotica, ontstekingsremmers, simpele pijnstillers: de spanningen in de toeleveringsketens lopen op en in apotheken en ziekenhuizen zijn tekorten duidelijk voelbaar. Heel Europa heeft last van deze groeiende geneesmiddelentekorten.

De toegankelijkheid tot de gezondheidszorg is in het geding, een cruciale kwestie en een eerste levensbehoefte die alle Europeanen aangaat. De remedie ligt niet binnen handbereik. 80% van de werkzame farmaceutische stoffen wordt in Azië geproduceerd, op grote afstand van Europa. In Frankrijk komt meer dan 75% van de werkzame stof van paracetamol, dat vaak niet meer voorradig is, uit China en India. Deze situatie zal waarschijnlijk aanhouden, aangezien de na de covidcrisis geplande verplaatsing van de gehele paracetamolproductie naar het departement Isère, op de locatie van de laatste in 2008 gesloten productie-eenheid in Europa, pas in 2026 operationeel zal zijn. Dat maakt de hoofdpijn nóg erger.

Als er voor Nietzsche geen gezondheid ‘op zichzelf’ bestaat, dan heeft deze een prijs en verhult ernstige ongelijkheden. De nieuwe mondiale gezondheidseconomie staat voor veel uitdagingen, waaronder de toegenomen druk op de geneesmiddelenprijzen en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, zowel geografisch als financieel. 50% van de wereldbevolking heeft geen toegang tot de basisgezondheidszorg en volgens schattingen van de WHO vervallen elk jaar 100 miljoen mensen tot armoede vanwege de kosten van de gezondheidszorg.

De beschikbaarheid van zorgverleners, gezondheidsinfrastructuur en geneesmiddelen is een van de grootste knelpunten bij de toegang tot gezondheidszorg. Een wereldwijde uitdaging waarvoor oplossingen ontwikkeld worden door innovatieve bedrijven en waarvan de impact enorm zou kunnen zijn.

Zo worden dankzij de door het Duitse bedrijf Nexus[1] ontwikkelde software zorgverleners ontlast van administratieve taken en wordt de follow-up van patiënten geoptimaliseerd (digitalisering van patiëntendossiers, beheer van zorgprocessen in het ziekenhuis, beheer van bloedvoorraden). Ook ontwikkelen innovatieve biotechbedrijven vooral op het gebied van immunotherapie behandelingen voor ziekten waarvoor momenteel geen oplossing bestaat.

Sommige farmaceutische bedrijven helpen de geografische en financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren dankzij een ambitieus beleid in ontwikkelingslanden, zoals Novo Nordisk, dat ook vooruitgang boekt op het gebied van diabetes. Een ander voorbeeld is de Zwitserse Lonza Group, een grote toeleverancier voor de farmaceutische industrie die bijzonder complexe productieprocessen industrialiseert, met name voor biologicals.

De betaalbaarheid kan ook verbeterd worden door de vooruitgang op het gebied van in-vitrodiagnostiek, die slechts 2 tot 3% van de wereldwijde uitgaven voor gezondheidszorg vertegenwoordigt, hoewel deze essentieel is voor de medische besluitvorming. Het Franse bedrijf Biomérieux is hierin specialist.

De gezondheidszorg is booming. De wereldwijde zorguitgaven blijven met 8,5 biljoen dollar in 2019 in hoog tempo groeien. Door de covidcrisis is het idee van de transformatie van de sector alleen nog maar versterkt.

Ondersteuning van het enorme innovatievermogen van het bedrijfsleven opent niet alleen veelbelovende perspectieven, maar ook beleggingskansen.

Editorial van de maand door Olivier de Berranger, gedelegeerd algemeen directeur en CIO, en Louis Porrini, beheerder, La Financière de l’Echiquier (LFDE)

[1] De vermelde waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd.

Disclaimer: De in dit document geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de auteur. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.