Olivier de Berranger

De uitdaging van artificiële intelligentie

“Open the pod bay door, Hal!” Hal, de artificiële intelligentie waarmee het ruimteschip van astronaut David Brown was uitgerust, weigerde te gehoorzamen (“I’m afraid I can’t do that”) en keerde zich zo tegen zijn makers. Dit mythische antwoord uit 2001: A Space Odyssey echoot na tot vandaag, nu we midden in een van de misschien wel snelste fasen van creatieve ontwikkeling uit de geschiedenis zitten.

Er zijn verschillende manieren om de toekomst tegemoet te zien. We kunnen ervoor open staan, of we kunnen ons er uit vrees voor het onbekende van afsluiten. Dat de snelle en ingrijpende veranderingen in de wereld ons dwingen om te vernieuwen en risico’s te nemen, staat echter buiten kijf.

Van zelfrijdende auto’s tot chirurgische robots, de grens van artificiële intelligentie wordt uitsluitend bepaald door onze eigen verbeeldingskracht. Om de opmars ervan in Frankrijk te stimuleren, moet een ecosysteem tot stand worden gebracht dat de ontwikkeling van een technologiesector bevordert die kan wedijveren met de Verenigde Staten en China. Baanbrekende technologieën financieren is van doorslaggevend belang voor de onafhankelijkheid en de economische ontwikkeling van het land én het financiële centrum van Parijs. Daarom adviseert het rapport-Tibi[1] om 20 miljard euro te investeren in de ontwikkeling van global tech-fondsen en toonaangevende technologiebedrijven in Frankrijk. Frankrijk heeft namelijk wel heel wat troeven – gerenommeerde onderzoekers, vooraanstaande ondernemingen, overvloedig spaargeld – maar bij gebrek aan solide ondersteunende structuren zien opkomende technologiebedrijven zich genoodzaakt om zich in het buitenland te financieren.

We bevinden ons op een sleutelmoment. Alle elementen voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie zijn voorhanden. Van big data, die als grondstof fungeren, via de cloud, die fungeert als een fabriek waar artificiële intelligentie wordt bewaard en gevoed door kunstmatige neurale netwerken die haar in staat stellen om zelf te leren, tot de applicaties waarmee ze haar weg uit de laboratoria naar onze economie en ons dagelijks leven kan vinden. Artificiële intelligentie belooft ook een positieve invloed te hebben op de wereldeconomie: volgens PwC zal die impact tegen 2030 zijn opgelopen tot meer dan 15.000 miljard dollar. Extra groei op een keerpunt in de geschiedenis.

Deze universele technologie zal gevolgen hebben voor alle sectoren en landen en heeft een onvoorstelbaar innovatiepotentieel. LFDE heeft deze megatrend al vroeg opgepikt en als eerste Franse vermogensbeheerder een fonds[2] opgericht dat in artificiële intelligentie belegt. Sinds juni 2018 streeft Echiquier Artificial Intelligence ernaar om te profiteren van de door artificiële intelligentie gecreëerde waarde. Daarvoor hanteert het fonds een globale en transversale benadering die zich richt op bedrijven die artificiële intelligentie gebruiken (NETFLIX), ervan profiteren (BLUE PRISM) of helpen om deze technologie te ontwikkelen (GDS Holdings, KEYENCE).

Sinds zijn oprichting verslaat dit global tech-fonds zijn referentie-index – de MSCI World – ondanks alle crisissen (handelsoorlogen, onlusten in Hongkong, coronavirus). Het gedisciplineerde beheer, dat onder meer gebruikmaakt van een semantisch algoritme, is gebaseerd op aandelenselectie en heeft bij de analyse oog voor zowel financiële als niet-financiële factoren. Alle posities worden aan een ESG-analyse onderworpen.

Niemand weet precies hoe de toekomst er uit zal zien. LFDE kiest er resoluut voor om samen met u te beleggen in de grootste technologische revolutie van onze tijd en schaart zich zo achter de missie die Tibi heeft geformuleerd. Wij zijn ervan overtuigd dat artificiële intelligentie de hoeksteen wordt van de economie van de toekomst. Wij geloven dat deze technologie enorm veel waarde zal creëren en misschien wel, om David Bowie te citeren, zal zorgen voor a better future.

[1] Philippe Tibi heeft zijn rapport in juli 2019 aan de Franse minister van Economie en Financiën overhandigd.
[2] Met de term “fonds” wordt een fonds of een compartiment van een SICAV bedoeld.