Veranderingen in de voorwaarden om in Echiquier Entrepreneur onder te schrijven

De ICBE Echiquier Entrepreneurs, een compartiment van Echiquier, een SICAV naar Frans recht, beheerd door La Financière de l’Echiquier en in aanmerking komend voor een aandelenspaarplan (PEA), heeft op 16 december 2019 475 miljoen euro aan activa onder beheer bereikt, na een performance van meer dan 28%* sinds het begin van het jaar.

Dit fonds, dat kenmerkend is voor de expertise van LFDE op het gebied van stockpicking en beheer op basis van overtuiging van kleine Europese aandelen, is gebaseerd op een diepgaande kennis van bedrijven en degenen die deze leiden. Sinds de oprichting van LFDE in oktober 2013 zijn de prestaties (op jaarbasis +14,6%, tegenover 9,6% voor de benchmark²) en het vermogen onder beheer sterk gestegen.

Echiquier Entrepreneurs is per 1 oktober 2018 weer geopend voor inschrijvingen, waarbij bij orders van minder dan 2 miljoen euro per klant niet langer commissies aan de ICBE betaald hoeven te worden.  Er worden door het fonds nog wel inschrijvingscommissies ingehouden voor orders van meer dan 2 miljoen euro en in alle gevallen, ongeacht de omvang van de order, wanneer de activa van het fonds meer dan 500 miljoen euro bedragen.

Om de belangen van de aandeelhouders te beschermen en een ordelijke sluiting van de ICBE in de nabije toekomst mogelijk te maken, heeft La Financière de l’Echiquier besloten om de activadrempel van 500 miljoen euro in het prospectus van het fonds tijdelijk te verhogen en wordt de raad van bestuur van de SICAV Echiquier bijeengeroepen wanneer de situatie van het fonds een sluiting of beperking van de inschrijvingen op het fonds rechtvaardigt.

Het beheerteam van small- en midcapaandelen van La Financière de l’Echiquier bestaat uit drie beheerders en twee analisten. Dit ervaren team hanteert dezelfde beleggingsdiscipline in de andere ICBE’s die het beheert, in het bijzonder Echiquier Agenor Mid Cap Europe, die onlangs het SRI-label hebben gekregen. Het totale beheerde vermogen van de strategie bedraagt meer dan 2,7 miljard euro.

*Gegevens over het particuliere deel FR0011558246 per 16/12/2019
Benchmark: MSCI Europe Micro Cap