Alexis Grutter et Ludovic Berthe

Blik op Echiquier QME

Als ICBE met absoluut rendement maakt Echiquier QME in het kader van zijn beheer gebruik van kwantitatieve modellen. Het fonds, dat in november volgend jaar zijn zevende verjaardag viert, belegt in long- en shortposities in aandelenindices, staatsobligaties, valuta’s en grondstoffen.

 

Strategieën

Het fonds hanteert twee complementaire reeksen strategieën. De eerste reeks, ongeveer twee derde van de allocatie, bestaat uit momentumstrategieën die trachten trends op middellange/lange termijn in alle activaklassen te benutten. Deze trends, die zich om tal van redenen regelmatig voordoen – fundamenteel, gedragsmatig -, leveren het grootste deel van de langetermijnprestaties van het fonds. Maar er zijn periodes waarin de momentummodellen problemen ondervinden, bijvoorbeeld bij een ommekeer van de markt of het uitblijven van trends. Om de negatieve impact van deze periodes te beperken, beschikt het fonds over een tweede reeks strategieën, de satellietstrategieën. Deze kunnen andere potentiële bronnen van rendement aanboren, zoals een terugkeer naar het gemiddelde. Deze tweede reeks vertegenwoordigt het laatste derde deel van de allocatie.

Wat de onderliggende waarden betreft, wordt in 2022 een segment met grondstoffen ingevoerd, dat gemiddeld 40% van het risicobudget van het fonds vertegenwoordigt. Deze nieuwe activaklasse biedt een bijzonder waardevol potentieel voor diversificatie in de portefeuille, vooral bij een terugkerende inflatie.

 

Positionering

In de eerste helft van het jaar genereerden vooral renteproducten rendement, omdat ze profiteerden van de sterke opwaartse trends van de rendementen in alle geografische gebieden. Ook het middellangetermijnmomentum van de dollar was gunstig voor ons valutasegment. De bijdrage van de aandelenindices was daarentegen negatief vanwege een ongunstige signaal-ruisverhouding begin dit jaar.

Aan het eind van het eerste halfjaar is de portefeuille relatief evenwichtig, met een overweging in shortposities op aandelenindices; de beta bedraagt ongeveer -30%. Hoewel alle geografische gebieden met een neergang kampen, is het model bijzonder pessimistisch over de opkomende markten.

De shortpositie in renteproducten is aan het einde van het halfjaar kleiner geworden, maar blijft op alle markten aanzienlijk.

Wat valuta’s betreft, blijft de longpositie op de dollar ten opzichte van andere valuta’s van ontwikkelde landen overheersen, terwijl posities in valuta’s van opkomende landen (de Mexicaanse peso, de Braziliaanse real, enz.) voor diversificatie binnen de activaklasse zorgen.

Het fonds is defensief gepositioneerd en blijft in een turbulente omgeving zijn decorrelerende rol vervullen. Omdat het fonds zich goed kan aanpassen, zal het ook toekomstige trends kunnen benutten, of die nu opwaarts of neerwaarts zijn. Wij blijven ervan overtuigd dat een allocatie aan deze strategie bijzonder doeltreffend is bij de diversificatie van een portefeuille.

 

 

Risico van kapitaalverlies, kwantitatief-modelrisico, derivatenrisico
Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van dit fonds en alvorens te beleggen, raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden onze website www.lfde.com.