''Corbeilles 2014'', een onderscheiding van het franse maandblad ''Mieux Vivre Votre Argent'':

 

Weer twee prijzen voor Financière de l’Echiquier!

 

– Voor de tweede opeenvolgende keer “beste beheermaatschappij over een periode van 5 jaar”.
– “Beste aandelenbeheer over een periode van 5 jaar”.

Financière de l’Echiquier bevestigt zijn leidende positie op het gebied van activabeheer in Frankrijk.Op 17 september, bij de 29e uitreiking in het Palais Brongniart van de ”Corbeilles de la gestion” (onderscheiding voor activabeheer), georganiseerd door het maandblad Mieux Vivre Votre Argent, sleepte het bedrijf twee prijzen in de wacht.

Financière de l’Echiquier behoudt voor het tweede opeenvolgende jaar de titel van Beste beheermaatschappij over een periode van 5 jaar, met een gemiddelde waardering van 17,13 op 20. Van de zeven beoordeelde fondsen uit onze reeks kregen er vier een waardering van 20 op 20: niet alleen het obligatiefonds Echiquier Oblig, maar ook de Europese aandelenfondsen Echiquier Major, Agressor en Agressor PEA.

Dit resultaat getuigt van de kwaliteit van het beheer van Financière de l’Echiquier op lange termijn, zowel van vastrentende waarden als van producten die in aandelen zijn belegd. Deze laatste categorie kreeg dit jaar een aparte onderscheiding: het beste aandelenbeheer over een periode van 5 jaar.

Het hele team is bijzonder trots op deze onderscheiding, die ons duurzame leiderschap in vermogensbeheer over een periode van 5 jaar bevestigt,onderstreept Didier le Menestrel, CEO van Financière de l’Echiquier. Beide prijzen versterken meer dan ooit ons vertrouwen in onze beleggingsovertuigingen,die gebaseerd zijn op een diepgaande kennis van de bedrijven en hun management. Dankzij deze beheermethode (ongewijzigd sinds 1991) kunnen de fondsen van Financière de l’Echiquier zich onttrekken aan de grillen van de markt en op termijn een duurzaam rendement genereren.”

Gebruikte methode bij het toekennen van deCorbeilles” van Mieux Vivre Votre Argent http://votreargent.lexpress.fr

Sinds 1986 kent het financiële maandblad ”Mieux Vivre Votre Argent” aan drie categorieën van activabeheerders de ”Corbeilles” (Mandjes) toe: de sector spaarregelingen voor werknemers, retailbanken en beheermaatschappijen. De voor de categorie ”beheermaatschappijen” geselecteerde fondsen worden ingedeeld op basis van hun referentie-index voor wat betreft de uniforme producten, terwijl de gediversifieerde fondsen op basis van hun risiconiveau worden verdeeld over diverse profielcategorieën. Elk fonds wordt over periodes van één en vijf jaar gewaardeerd op basis van zijn eigen rendement, het gemiddelde rendement en de standaardafwijking van de categorie. Een beheermaatschappij moet over minstens vijf fondsen (waarvan minstens één obligatiefonds) in evenzoveel verschillende categorieën beschikken om mee te kunnen dingen. Elke beheermaatschappij krijgt een gemiddelde beoordeling voor aandelen-, obligatie- en profielfondsen. Aandelen- en profielfondsen krijgen een prijs voor het beste beheer over één of vijf jaar, op voorwaarde dat de helft van de beoordeelde producten een positief rendement heeft. De eindbeoordeling wordt berekend op basis van de gemiddelde waardering van de categorieën aandelen en obligaties, waarbij aandelenfondsen voor 70% meewegen en obligatiefondsen voor 30%.