Wijziging van de inschrijvingsvoorwaarden van Echiquier Entrepreneurs

De ICBE Echiquier Entrepreneurs, een compartiment van Echiquier, een SICAV naar Frans recht, beheerd door La Financière de l’Echiquier en in aanmerking komend voor een aandelenspaarplan (PEA), heeft op 25 juni 2020 522 miljoen euro aan activa onder beheer bereikt.

Dit fonds, dat kenmerkend is voor de expertise van LFDE op het gebied van stockpicking en beheer op basis van overtuiging van kleine Europese aandelen, is gebaseerd op een diepgaande kennis van bedrijven en degenen die deze leiden. Sinds de oprichting van LFDE in oktober 2013 zijn de prestaties (op jaarbasis +13,3%, tegenover 6,9% voor de benchmark* ) en het vermogen onder beheer sterk gestegen.

De raad van bestuur van de SICAV is bijeengekomen om te beslissen over een passend mechanisme om de inschrijvingen op dit fonds te beperken, rekening houdend met de aard van de onderliggende activa (small- en midcaps), en zo de belangen van de aandeelhouders te beschermen en tegelijkertijd de capaciteit van het fonds te optimaliseren.

De raad van bestuur heeft aldus het volgende mechanisme goedgekeurd, dat op 1 september a.s. in werking zal treden:
– Zodra de nettoactiva van het compartiment bij drie opeenvolgende netto-inventariswaarden (NIW) meer dan € 600 miljoen euro bedragen, wordt systematisch een inschrijvingsvergoeding van 5% aan de ICBE betaald.

De beheermaatschappij kan echter in de volgende gevallen afzien van de toepassing van deze vergoedingen:

  • inschrijvingen van aandeelhouders die aantoonbaar een bestaande positie in de ICBE aanhouden;
  • geplande betalingen aan levensverzekeringen of gelijkwaardig;
  • arbitrage tussen twee activaklassen door eenzelfde belegger als de terugkoop en de inschrijving voor hetzelfde bedrag zijn;
  • terugkoop gevolgd door een inschrijving voor hetzelfde bedrag op dezelfde activaklasse en dezelfde netto-inventariswaarde.

– Als de nettoactiva van het fonds gedurende meer dan drie opeenvolgende NIW’s onder de drempel van € 500 miljoen dalen, wordt dit mechanisme opgeschort.
Dit mechanisme, dat aan de omvang van het beheerd vermogen kan worden aangepast, zorgt voor een optimaal langetermijnbeheer.

In afwachting van de invoering van dit mechanisme, d.w.z. tot 31 augustus 2020, worden door het compartiment geen inschrijvingskosten in rekening gebracht.

Het prospectus met deze wijziging (van 30 juni 2020) is op de website verkrijgbaar.

Het beheerteam van small- en midcapaandelen van La Financière de l’Echiquier bestaat uit drie beheerders en twee analisten. Dit ervaren team hanteert dezelfde beleggingsdiscipline in de andere ICBE’s die het beheert, in het bijzonder Echiquier Agenor Mid Cap Europe en Echiquier Agenor Euro Mid Cap, die onlangs het MVB-label hebben gekregen, en Echiquier Excelsior. Het totale beheerde vermogen van de strategie bedraagt circa 3,2 miljard euro.

*Gegevens per 25 juni 2020 – De MSCI Europe Micro Cap NR-index is een representatieve indicator voor het beheer van Echiquier Entrepreneurs.