Overzicht van Europese small- en midcaps in 2017

De erosie van het Europese beurslandschap wordt bewaarheid

 

Voor het derde opeenvolgende jaar analyseren La Financière de l’Echiquier (LFDE) en het onderzoeksinstituut MiddleNext in hun overzicht van Europese small- en midcaps (kleine en middelgrote ondernemingen) de grote trends en de dynamiek van het Europese beurslandschap en de belangen die daarbij op het spel staan.

 

De editie van 2017 bevestigt de langetermijntrends die al een aantal jaren zichtbaar zijn

– De mid- en smallcapsegmenten leveren duidelijk een hoger economisch en beursrendement op dan largecaps, en het lagere volatiliteitsniveau van small/midcaps ten opzichte van largecaps tekent zich jaar na jaar duidelijker af.
– Na een onderbreking van twee jaar daalt het aantal beursgenoteerde bedrijven weer: tussen 2007 en 2016 zijn er meer dan 851 bedrijven van de beurs verdwenen
– Met name het aantal smallcaps blijft dalen -20% in de voorbije tien jaar, een verontrustende vaststelling voor de toekomst van het volledige beurslandschap
– De waargenomen trends op mondiaal niveau zijn terug te vinden in de meeste Europese landen, met name in de grootste landen: het beleggingsuniversum in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland verarmt bij gebrek aan vernieuwing van de basis
 – Lokale initiatieven tonen aan dat er maatregelen genomen kunnen worden om de kleinste beurskapitalisaties te ondersteunen. Eén land vervult een voorbeeldfunctie: in Zweden is het aantal bedrijven in de periode 2006-2016 met 74% gestegen.
– Door de inwerkingtreding van de MiFID 2-richtlijn zullen de kapitaalstromen zich wellicht nog meer gaan concentreren op een beperkt aantal internationale spelers.

 

De erosievan de Europese beurs door de daling van het aantal smallcaps is zorgwekkend en dient serieus te worden genomen. Er zijn tal van oplossingen mogelijk, zoals het succes van verschillende lokale initiatieven bewijst: Zweden of Italië bijvoorbeeld zijn erg creatief te werk gegaan om spaargeld beter naar de lokale economie te doen vloeien. Meer in het algemeen zou de ontwikkeling van een Europees reglementair en fiscaal kader specifiek voor beleggingen in beursgenoteerde bedrijven positief zijn, zowel voor beleggers als voor het Europese beurslandschap in zijn geheel”, benadrukt Didier Le Menestrel, algemeen directeur van Financière de l’Echiquier

 “Het voornaamste gevolg van de inwerkingtreding van MiFID 2 zal zijn dat het onderzoek naar smallcaps er aanzienlijk op achteruitzouden kunnen gaan, wat het economisch model van onze lokale beursgenoteerde ondernemingen in gevaar zou brengen. Bij gebrek aan onderzoek naar die bedrijven zal de markt nog sneller afnemen , aldus Caroline Weber, algemeen directeur van MiddleNext. Het voortbestaan van jonge, veelbelovende Franse ondernemingen staat op het spel, en daarmee de toekomst van het ecosysteem in zijn geheel. Het is dan ook van cruciaal belang de regelgeving te stabiliseren en in hun voordeel om te buigen.

 Klik hier voor het volledige onderzoek.

 

*    *    *

 

Perscontacten

Over La Financière de l’Echiquier – www.lfde.com

LFDE werd opgericht in 1991 en is met een beheerd vermogen van 8 miljard euro en een honderdtal medewerkers een van de grootste onafhankelijke beheermaatschappijen van Frankrijk. De onderneming is voor 100% eigendom van het management en de werknemers. Ons vak is het beheren van spaargelden en financiële beleggingen van particulieren, vermogensbeheerders en institutionele klanten.

Over MiddleNext – www.middleNext.com

MiddleNext is de onafhankelijke Franse beroepsvereniging van beursgenoteerde midcapbedrijven. De organisatie werd opgericht in 1987 en vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van middelgrote ondernemingen, promoveert de bedrijven die lid zijn en begeleidt via zijn opleidingsinstituut de bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. Hun onderzoeksinstituut tracht de kennis over midcaps te bevorderen. MiddleNext is medevoorzitter van het Smaller Issuers Committee of European Issuers, de belangrijkste Europese belangenorganisatie van beursgenoteerde bedrijven. Deze organisatie is actief in 15 landen en vertegenwoordigt meer dan 9.200 beursgenoteerde bedrijven met een beurskapitalisatie van circa 8.500 miljard euro. Guillaume Robin is voorzitter van MiddleNext en de leiding is in handen van Caroline Weber. De raad van bestuur bestaat uit 12 managers van beursgenoteerde ondernemingen.