Kwartaalnota

door Marc Craquelin, Directeur Activabeheer.

 

arrow2
Te downloaden   

2014 was een jaar vol tegenstellingen. Terwijl in de Verenigde Staten het jaar werd afgesloten op een apotheose met een stevig groeiritme, was de balans in de groeilanden gematigder. In Europa van zijn kant bleef de periode van stagnering, die al sinds 2011 aansleept, voortduren.  Al wijzen de recente ontwikkelingen op een hernieuwde dynamiek en de hervatting van een positieve groei voor de Europese ondernemingen.

Op politiek vlak mag Europa dan nog altijd aanmodderen, de beursvooruitzichten lijken ons wel aantrekkelijker. Na maanden van stilstand, zonder groei of progressie, noch voor de bedrijfsresultaten, noch voor de beurzen, waren de laatste weken hoopvol voor 2015.

– De belangrijkste troef van Europa is zijn centrale bankDe ECB kondigde een uniek terugkoopprogramma van obligaties aan, voor 60 miljard euro per maand, minstens tot in september 2016. Dit initiatief garandeert negatieve kortetermijnrenten op middellange termijn, zodat een gunstige context wordt gecreëerd om risico’s te nemen en rendement na te jagen. In deze context blijven wij positief op de rendementswaarden die momenteel te vinden zijn in het universum “value”, maar ook in een aantal groeidossiers.

– De sterke daling van de euro ten opzichte van de dollar (-12% in 2014) genereert een zeer gunstig wisselkoersklimaat voor de Europese exportbedrijven.

– De groei wordt ondersteund door de daling van de olieprijs (-46% in 2014, uitgedrukt in $)Die daling zal met name ten goede komen aan de bedrijven in de consumptiesector, die zullen profiteren van deze herverdeling van de koopkracht.

Deze factoren pleiten voor een tactische inhaalbeweging van de Europese aandelen.  Rekening houdend met de normalisering van de waarderingen, zullen we vooral waakzaam zijn voor de groei van de winst per aandeel van de ondernemingen.


De VS blikt terug op een recordjaar: de zeer goede prestaties van de economie werden bevestigd (met 5% groei in het vierde kwartaal van 2014), terwijl de beurzen historische topniveaus haalden (+11,4% in 2014 voor de S&P500). Deze dynamiek brengt een aantal onzekerheden aan het oppervlak.
– De stijging van de Amerikaanse kortetermijnrente is nu een kwestie van maanden: alle indicatoren pleiten voor een normalisering van het monetaire beleid, maar de timing blijft moeilijk te voorspellen.

– De ommekeer van het beleid van de centrale bank zal een impact hebben op de aandelenmarktenwaarvan de evolutie afhankelijk is van de groei van de bedrijfsresultaten.

Dit scenario kondigt moeilijkere en dus volatielere Amerikaanse markten aan in het begin van het jaar.


Onze focus op Europa neemt niet weg dat we ook de groeimarkten niet over het hoofd zien,  die over het algemeen blijven groeien, zij het in ongelijke mate.

– Terwijl de Russische markt ineenzakt, profiteert China van de bereidheid van de regering om de economie te steunen (+58% op een jaar tijd voor Shangai A share).

De daling van de olieprijs is gunstig voor de zwaargewichten onder de groeilanden:  met name India, China en Turkije.

We blijven sterk geloven in verschillende waarden die zijn blootgesteld aan de groeilanden, met name via de thematiek consumptie. 


Ons standpunt: in 2015, in een context van lage rentevoeten, is het meer dan ooit aangewezen om aandelen te kopen!

Dit jaar, waarin de groei van de eurozone positief zou kunnen verrassen, biedt opportuniteiten voor onze aandelenfondsen, in het bijzonder Echiquier Agressor en Echiquier Major. Laatstgenoemd fonds, met een focus op grote Europese groeiwaarden, is van nature blootgesteldaanexportbedrijvendie van de gunstigemarktomstandighedenkunnenprofiteren.

Voor de beleggers die op zoek zijn naar een regelmatig inkomen en die bereid zijn om zich te engageren op lange termijn, promoten we ons nieuwfonds Echiquier Dividende, dat belegt in eenreeksEuropese bedrijven die een duurzaam en stijgendrendement bieden.

De beleggersdie op zoekzijnnaareenevenwichtige portefeuille met aandelen en bedrijfsobligaties met eenbeperktevolatiliteit, kunnen kiezen voor Echiquier ArtyDit gediversifieerde fonds heeft de turbulenties van de afgelopen maanden goed doorstaan, dankzij zijn mobiele strategie.


De fondsen van Financière de l’Echiquier investeren voornamelijk in aandelen en bedrijfsobligaties en bieden een risico voor kapitaalverlies. Voor meer informatie over de risico’s en de kosten verwijzen wij naar de prospectussen die op aanvraag beschikbaar zijn bij de beheermaatschappij op het nummer +331.47.23.90.90. U kunt ook contact opnemen met uw gebruikelijke gesprekspartner. 

Te downloaden

arrow