Olivier de Berranger

Klimaatscholing: actie!

Scholing is een basisvoorwaarde voor actie”: dit is te lezen in een open brief aan de Franse president Emmanuel Macron die afkomstig is van 17 mensen uit het maatschappelijk middenveld, waaronder klimaat- en energiedeskundige Jean-Marc Jancovici, Eva Sadoun, medeoprichter van een impact-beleggingsplatform, en filmregisseur Cyril Dion. In deze brief roepen zij de Franse regering op om zich te laten scholen op het gebied van de klimaatkwestie.

Deze gedachte heeft ook betrekking op de media, zoals in het geval van Radio France, dat op milieugebied een ommezwaai maakte en voor alle redacties “het grootste scholingsplan in zijn geschiedenis opzette…over klimaat- en wetenschappelijke vraagstukken.”

Dat is geen verrassing omdat het onderwerp al centraal stond bij de conferentie van Rio, die in 1992 door de Verenigde Naties werd georganiseerd. Bovendien werd ter gelegenheid van de COP21 van 2015 in artikel 12 van het Akkoord van Parijs opnieuw het belang benadrukt van onderwijs over klimaatverandering om de gestelde doelen te bereiken.

Wat toentertijd een intentieverklaring was, is uitgegroeid tot een noodtoestand in het onderwijs. Om op hun taak berekend te zijn, moeten de wetenschappelijke, educatieve, economische en politieke gemeenschappen met elkaar verbonden worden door meer interdisciplinair en transversaal samen te werken. Hoewel wetenschappers met bevindingen komen, dragen ze ook oplossingen aan die de economische en politieke besluitvormers moeten bereiken.

Dit is een positieve stap, maar het is zaak om nog verder te gaan en het systeem aan de bron en door aanpassing van de opleidingsprogramma’s te herprogrammeren. Naarmate de temperatuur stijgt, wordt onderwijs over klimaatverandering een onderwijsprioriteit in een groeiend aantal landen, zoals Italië, het eerste land ter wereld dat vanaf 2020 onderwijs over klimaatverandering verplicht stelt voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. In het kielzog van de leerlingen beginnen docenten aan te dringen op deze hervorming, aangemoedigd door de Unesco, in de overtuiging dat “opleiden een blijvend stempel drukt.”

De financiële sector blijft hierin niet achter. Allerlei regelingen, zoals de MiFID2-herzieningen inzake ESG-voorkeuren , stimuleren financiële tussenpersonen om hun klanten verantwoorde beleggingsproducten aan te bieden en hen uit te leggen dat ze met hun spaargeld iets voor het klimaat kunnen doen. Dit is een belangrijke ontwikkeling die opnieuw opleidingsbehoeften genereert en waaraan LFDE actief bijdraagt, met bijna 3.000 mensen die al zijn opgeleid via verschillende innovatieve programma’s zoals de Ecole de l’ISR en nu ook de Ecole du Climat. Deze instrumenten, die worden aangeboden aan onze partners en klanten in Frankrijk, werpen licht op verantwoord beleggen en helpen om beter rekening te houden met de klimaatkwesties. Wij ontwikkelen deze tools ook voor de bedrijven waarin we beleggen om deze aan te moedigen hun transitie naar meer duurzaamheid te versnellen, in de overtuiging dat ze een sleutelrol spelen bij het aangaan van deze uitdagingen.

Wie de doelgroep ook is – politici, media, studenten, financiers, bedrijven – alle middelen zijn geoorloofd om duurzaam gedrag aan te moedigen en de transitie naar een koolstofarme samenleving te versnellen. En als verantwoordelijke beleggers willen wij aan deze beweging bijdragen.

Disclaimer: De in dit document geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de auteur. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.