Echiquier Convertibles Europe wordt Echiquier Convexité Europe

 

 

Het GBF Echiquier Convertibles Europe is op 9 maart 2018 Echiquier Convexité Europe geworden. Het doel van deze wijziging is de beleggingsfilosofie van het fonds, die zich niet beperkt tot de markt voor converteerbare obligaties, beter te beschrijven. De helft van de aandelengevoeligheid is gebaseerd op opties; de term “convexité” (convexiteit) heeft betrekking op deze beide activaklassen: opties en converteerbare obligaties.

 

De beheerstrategie blijft ongewijzigd. Echiquier Convexité Europe wordt beheerd op basis van overtuigingen en maakt voornamelijk gebruik van een bottom-up-proces om de beste beleggingsmogelijkheden te identificeren. Het fonds belegt in converteerbare obligaties en vergelijkbare effecten uit de Europese Unie met als doel de convexiteit te optimaliseren en de rendement-risicoverhouding te maximaliseren.

 

Het fonds heeft sinds zijn oprichting op 12 oktober 2006 een rendement behaald van 34,1% (2,6% op jaarbasis) bij een volatiliteit van 5,3% op 5 jaar.

 

Gegevens per 28/02/2018. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Het fonds staat bloot aan een risico van kapitaalverlies en diverse vormen van marktrisico.