Olivier de Berranger

Citius, altius, fortius?*

Nu de zomer ten einde loopt, moeten we constateren dat de deltavariant en de heropleving van de epidemie geen rem op de aandelenmarkten hebben gezet.

In juli en augustus is de Europese markt met 4% gegroeid1, terwijl de stijging in de Verenigde Staten meer dan 5% bedroeg.2 De Nasdaq en zijn technologieaandelen stegen met maar liefst 7%.3 Hoewel deze prestaties nog altijd verklaard kunnen worden door de ongekende monetaire en fiscale steun, was de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal een belangrijke factor bij deze opmars.

In Europa meldde twee derde van de bedrijven resultaten en omzetten die de verwachtingen overtroffen. Bovendien waren deze verwachtingen sinds het begin van het jaar stelselmatig naar boven bijgesteld. De analistengemeenschap heeft de consensus over de kwartaalresultaten sinds januari geleidelijk met 50% verhoogd, een ongebruikelijk tafereel. De resultaten van de Stoxx 600-index waren voor dit kwartaal zelfs bijna 190% beter dan in dan hetzelfde kwartaal van vorig jaar, dat evenwel uiterst somber was. Deze stijging is ‘slechts’ 8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019. Het overtreffen van de verwachtingen blijft een krachtige aanjager van de beurs.

Dit beeld is hetzelfde in de Verenigde Staten, waar de resultaten van de S&P 500 met ruim 90% omhoogschoten. Alle bedrijven in deze index boekten in het tweede kwartaal een winstsprong van 27% ten opzichte van Q2 2019. De Amerikaanse index is zwaar overwogen in technologie-aandelen, zoals de vijf BigTech-bedrijven (GAFAM) die in 2020 geen crisis kenden, en gaat qua winstgevendheid nog altijd op kop. We mogen daarbij niet vergeten dat de resultaten sinds 2007 met 2,5 keer zijn vermenigvuldigd, terwijl Europa dit jaar hopelijk eindelijk naar dit niveau terugkeert.

Onnodig te zeggen dat publicaties van bedrijfsresultaten ook het tweede halfjaar een belangrijke rol gaan spelen, gezien de hoge waarderingen van de markten. Het is onmogelijk om het groeitempo van het tweede kwartaal te handhaven en uitglijders zullen ongetwijfeld zwaar worden afgestraft.

Nu de Amerikaanse centrale bank begint na te denken over een gedeeltelijke en geleidelijke exitstrategie uit haar onconventionele beleid, is het woord ‘inflatie’ in bijna elk commentaar van CEO’s tijdens hun presentaties van de bedrijfsresultaten gevallen. Dit woord is zelfs is een recordaantal maal genoemd.4 Ook heerst er bezorgdheid over de toeleveringsketens en het gebrek aan geschoolde werknemers.

Voor de tweede helft van het jaar is het dus cruciaal om te anticiperen op winstgevende groei. In tegenstelling tot staatsobligaties bieden bedrijven en hun vermogen om hun prijzen aan te passen een goede bescherming tegen de inflatie, die langer lijkt te duren dan aanvankelijk aangenomen.

Na marktbewegingen, die in sterke mate gebaseerd zijn op index, sector of stijl, zal elk bedrijf zijn waardering via de resultaten moeten rechtvaardigen. Zoals vaak is de juiste selectie de beste manier om ons te beschermen in een economische context die mede door de pandemie waarschijnlijk volatieler zal zijn.

 

1 Sneller, hoger, harder
2 Stoxx 600
3 S&P 500
4 Nasdaq 100
5 BofA Global research, Earnings Tracker 08-08-2021