European Bonds Fund A EUR

Dit compartiment is een feedercompartiment van het fonds Echiquier Oblig (het "masterfonds").Het compartiment is permanent volledig belegd in deelnemingsrechten van Echiquier Oblig, zijn masterfonds, en in bijkomende orde in liquiditeiten.LU1057354992

Echiquier Credit Europe beoogt hoger te scoren dan of gelijk aan de index IBOXX EURO CORPORATE 3-5 JAAR, via verhandelbare, in euro's uitgedrukte schuldbrieven ("bondpicking"), uitgegeven door emittenten zoals private ondernemingen, Overheden of overheidslichamen.

Wij kopen obligaties met een middellange looptijd van kwaliteitsbedrijven en die een hoog rendement bieden.

Het beheerteam
-
Performance 2017
105,32
VI op 26/04/2017
142,6
Activa onder beheer Echiquier Oblig per 17/01/2019
3/7
Risiconiveau
3,28
"Volatiliteit Echiquier Oblig
2 jaar
Beleggingshorizon

Olivier
de Berranger

Directeur activabeheer

Uriel
Saragusti

Medebeheerder van Echiquier Credit Europe

Documentatie

Performances

Periode-op-periode
Echiquier European Bonds Benchmark
3 maandene - -
2019 - -
1 jaar +4,36 +2,03
3 jaar +6,26 +7,50
5 jaar +27,04 +21,24
10 jaar - -
Referentie-index +64,17 +55,78
Jaarlijkse performances
Echiquier European Bonds Benchmark
2017 +3,80 +1,89
2016 +5,30 +3,52
2015 -1,59 +0,46
2014 - +5,21
2013 +6,41 +2,75
2012 +16,29 +13,24
2011 -4,23 +2,05
Tot het fiscale jaar 2013, de gepresenteerde prestaties werden gesimuleerd op basis van de prestaties van het Master-fonds Echiquier Oblig. De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Samenstelling Echiquier Oblig

op 31/12/2018
POSITIE
Bedrijven Weging (%)
TUI 2.125% 10/21 1,9
Teleperf. 1.875% 07/25 1,9
Altarea 2.25% 07/24 1,8
Unibail Rod. 2.125% 12/99 1,6
Dufry 4.5% 08/23 1,5
Gemalto 2.125% 09/21 1,5
Lagardère 2.75% 04/23 1,5
Amadeus 1.625% 11/21 1,5
Glencore 1.25% 03/21 1,5
Fnac 3.25% 09/23 1,5
16,2
Activaklasse
Actif Weging (%)
Obligaties 93,4
Liquiditeiten 4,7
Convertibles 1,9
100
Notering
Notering Weging (%)
Investment Grade 65,7
High Yield 23,4
zonder rating 10,9
100

Kenmerken

Oprichtingdatun : 05/05/2014
Waardering en  Fondsvaluta : Dagelijks (EUR)
Min. investeringshorizon : 2 jaar
Depositohouder : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Value-performer : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Juridische status : SICAV
ISIN-code van het master-fonds : FR0010491803
Referentie-index : IBOXX EUR CORP 3 - 5 Y
ISIN-code : LU1057354992
Risiconiveau : 3/7
Minimum inschrijving : Nihil
Beleggersprofiel : Alle klanten
Instelling verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* De EBI, het prospectus en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij deze instelling

Kosten

Inschrijvingscommissie : 3,00%
Terugkoopcommissie : 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten (TTC) : 1,00%

Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen

Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB's geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB's, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.