Echiquier Artificial Intelligence

Conform met de regelgeving van Autorité des Marchés Financiers (Franse FSMA) kunnen wij geen informatie geven over de performance van het fonds tijdens het eerste jaar van zijn oprichting.LU1819480192

Echiquier Artificial Intelligence is een SICAV-compartiment dat belegt in grote internationale bedrijven die profiteren van kunstmatige intelligentie of deze ontwikkelen.

Beleggen in internationale aandelen met als thema kunstmatige intelligentie

Het beheerteam
-
Performance 2018
91,68
VI op 13/12/2018
19,5
Beheerd vermogen van de ICBE per 13/12/2018
5/7
Risiconiveau
28,23
Volatiliteit (%)
3 jaar
5 jaar
Beleggingshorizon

Rolando
Grandi

Beheerder aandelenthema’s

Documentatie

Samenstelling

op 30/11/2018
POSITIE
Bedrijven Weging (%)
Alteryx 8,3
Nvidia 5,0
Microsoft 4,5
Servicenow 4,3
Intuitive Surgic. 4,2
Illumina 4,1
Autodesk 4,0
Amazon 4,0
Splunk 3,7
Netflix 3,7
45,8
ECONOMISCHE SECTOR
Sectoren Weging (%)
IT 60,8
Discretionaire consumptie 14,0
Communicatie diensten 12,8
Gezondheidszorg 8,3
Financiën 2,3
Industrie 1,8
100
Land
Land Weging (%)
VS 80,8
China 7,6
Japan 6,6
Nederland 3,9
Zweden 1,1
100
BEURSWAARDE
Grootte Weging (%)
>6000 M€ 91,7
Tussen 2000 M€ en 6000 M€ 8,3
100

Kenmerken

Oprichtingdatun : 20/06/2018
Waardering en  Fondsvaluta : Dagelijks (EUR)
Min. investeringshorizon : 5 jaar
Depositohouder : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Value-performer : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Referentie-index : MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)
ISIN-code : LU1819480192
Risiconiveau : 5/7
Minimum inschrijving : Nihil
Beleggersprofiel : Alle klanten
Instelling verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* De EBI, het prospectus en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij deze instelling

Kosten

Inschrijvingscommissie : 3,00%
Terugkoopcommissie : 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten (TTC) : 2,39%

Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen

Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB's geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB's, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.