Echiquier Agressor Fund A

Dit compartiment is een feedercompartiment van het fonds Echiquier Agressor (het "masterfonds").Het compartiment is permanent volledig belegd in deelnemingsrechten van Echiquier Agressor, zijn masterfonds, en in bijkomende orde in liquiditeiten.LU0969068971

Echiquier Agressor is een aandelenselectiefonds dat belegt in het Europese aandelenuniversum, met een opportunistische beheerstijl, zonder beperking op het gebied van beleggingsstijl of omvang van de bedrijven.

Beleggen in de beste kansen binnen Europese aandelen

Het beheerteam
-
Performance 2019
101,75
VI op 15/01/2019
742,8
Activa onder beheer Echiquier Agressor per 15/01/2019
5/7
Risiconiveau
5 jaar
Beleggingshorizon
92,2%
ActiveShare

Frédéric
Buzaré

Beheerder van Echiquier Agressor

Documentatie

Performances

Periode-op-periode
Echiquier Agressor Fund A EUR Benchmark
3 maandene - -
2019 - -
1 jaar -24,38 -9,74
3 jaar -6,41 +15,72
5 jaar -1,23 +18,66
10 jaar - -
Referentie-index +1,75 +21,74
Jaarlijkse performances
Echiquier Agressor Fund A EUR Benchmark
2018 -24,76 -10,57
2017 +9,25 +10,24
2016 +0,76 +2,58
2015 +12,52 +11,66
2014 +3,60 +2,99
2013 - +22,48
2012 +26,45 +16,38
Tot het fiscale jaar 2013, de gepresenteerde prestaties werden gesimuleerd op basis van de prestaties van het Master-fonds Echiquier Agressor. De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Samenstelling Echiquier Agressor

op 30/11/2018
POSITIE
Bedrijven Weging (%)
Essity 4,1
Michelin 4,0
Altran 4,0
Prudential 3,7
Vodafone 3,5
AB Inbev 3,2
Maersk 3,1
Spie 3,0
Thyssenkrupp 3,0
Iliad 3,0
34,6
ECONOMISCHE SECTOR
Sectoren Weging (%)
Financiën 21,5
Industrie 20,4
Discretionaire consumptie 14,2
Basisconsumptie 13,1
IT 9,4
Communicatie diensten 8,3
Gezondheidszorg 6,1
Materialen 5,5
Energie 0,9
Utilities 0,6
100
Land
Land Weging (%)
Frankrijk 44,8
UK 20,8
Anderen 6,8
Zwitserland 5,1
Zweden 4,4
Ierland 4,1
Nederland 4,1
België 3,4
Denemarken 3,3
Duitsland 3,2
100
BEURSWAARDE
Grootte Weging (%)
>6000 M€ 68,2
Tussen 2000 M€ en 6000 M€ 21,4
Tussen 1000 M€ en 2000 M€ 9,0
<1000 M€ 1,3
100

Kenmerken

Oprichtingdatun : 08/11/2013
Waardering en  Fondsvaluta : Dagelijks (EUR)
Min. investeringshorizon : 5 jaar
Depositohouder : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Value-performer : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Juridische status : SICAV
ISIN-code van het master-fonds : FR0010321802
Referentie-index : MSCI EUROPE NR
ISIN-code : LU0969068971
Risiconiveau : 5/7
Minimum inschrijving : Nihil
Beleggersprofiel : Alle klanten
Instelling verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* De EBI, het prospectus en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij deze instelling

Kosten

Inschrijvingscommissie : 3,00%
Terugkoopcommissie : 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten (TTC) : 2,39%

Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen

Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB's geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB's, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.