<< Terugblik op de actualiteit

Positief denken

De storm Carmen vormt de opmaat voor een salvo van alarmerende nieuwsberichten dat het hele jaar 2018 ongetwijfeld op ons zal worden afgevuurd. Eind 2017 al heerste er bezorgdheid over de financiële markten, los van de geopolitieke risico’s en de vreselijke weersomstandigheden: het rooskleurige resultaat over 2017 (bijna 10% voor de meeste grote Europese indexen) wordt veelal betiteld als “krankzinnig” en in de media klinken termen als “mysterie”, “zeepbel” en “onbegrijpelijke records” om dit beursjaar te kenschetsen, dat nochtans vooral dynamisch was.
Jammer dat we na 26 jaar beursanalyse steeds meer tijd moeten besteden aan het geruststellen van onze medeburgers en het doorgronden van hun angsten, dan aan het uitdragen van ons niet-aflatende enthousiasme voor beleggen in aandelen.
Er zijn goede en slechte jaren, maar de voornaamste les van de afgelopen kwart eeuw, die we elke maand met u delen, onderschrijft wat alle statistische studies1 telkens weer aantonen: beleggen in aandelen is, op termijn, de beste manier om uw spaargeld te laten renderen.
En natuurlijk zult u zeggen dat “dit allemaal tot het verleden behoort en dat het nu anders is”! Dit liedje, dat we sinds de jaren tachtig al honderden keren hebben gehoord, gaat voorbij aan de realiteit van de behaalde rendementen: al 26 jaar lang, en ondanks twee omvangrijke financiële crises en een aantal forse conjunctuurdalingen, stijgt de CAC 40 (die dit jaar 30 jaar bestaat) gemiddeld2 met 7,3% (inclusief dividenden). Op zijn beurt stijgt Echiquier Agressor met 12,5% per jaar, terwijl Echiquier Patrimoine, uw vermogensfonds dat in 1991 nog Echiquier 1 heette, met ruim 4% heel verdienstelijk presteert.
Dus waarom zijn onze beleggers nog altijd bezorgd over de toekomst van hun spaargeld, in weerwil van de feiten?
Het adagium: “beter één vogel in de hand dan tien in de lucht” verklaart grotendeels ons instinctmatige gedrag. Het is heel moeilijk om deze reflexen, die hun oorsprong vinden in volkswijsheden, binnen één generatie los te laten… temeer daar het spaargeld van eerdere generaties regelmatig in rook is opgegaan door burenruzies. Europese spaarders kunnen nog altijd een voorbeeld nemen aan het Angelsaksische model, dat een eeuw voorop loopt wat de opbouw en het beheer van hun overtollige financiële middelen betreft.
Nu de levensverwachting stijgt en “risicovrij” beleggen steeds zeldzamer wordt, is het hoog tijd dat we leren onze instincten de baas te blijven en verder te kijken dan onze neus lang is. De toekomst van ons pensioenstelsel staat op het spel.
Laten we niet doemdenken, maar blij zijn dat actief beheer in 2017 beter heeft gepresteerd dan de referentie-indexen3. Beleggers die bereid zijn risico’s te nemen worden logischerwijs beter beloond dan beleggers die slechts met de stroom meegaan of uiterst opportunistisch te werk gaan… Een tendens die de komende jaren zou moeten doorzetten! Gezien het renteklimaat en het kader waarbinnen de prijzen van activa zich ontwikkelen, zullen een actieve beheerstijl en kennis van ondernemingen een grotere rol gaan spelen.
Verder is het zaak langetermijnbeleggers via wet- en regelgeving en op fiscaal gebied tegemoet te komen… In 2018 behoort dat tot de mogelijkheden!

Didier Le Menestrel

1 www.amf-france.org/Publications/Lettres-et-cahiers
2 Bron Bloomberg
3 Bron Morningstar